Seniorzy i ich potrzeby

„Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć” św. Jan Paweł II Oczywiście jesteśmy różni, każdy z nas w zależności od wieku, pochodzenia, kultury czy poglądów ma inne potrzeby. Potrzeby te zajmują różne miejsca w hierarchii każdego seniora, niemniej jednak niezaspokojenie ich grozi u wszystkich podobnymi skutkami, do których […]

Testament i jego rola

Kiedy słyszymy o sytuacji, w której ktoś napisał testament, myślimy o szybkiej i nieuchronnej śmierci. Takie myślenie wręcz się narzuca i niełatwo zmieniać stereotypowe myślenie w tej dziedzinie u ludzi. Niestety niewłaściwe, a często nawet błędne myślenie o tzw. ostatniej woli sprawia, że mniej niż 10 % osób mających powyżej 50 lat napisało testament i […]

Świadomy i bezpieczny Senior

Co jakiś czas słyszymy w telewizji lub w radio, że senior lub seniorka zostali oszukani i stracili oszczędności całego swego życia. To tylko jeden z tematów obok bezpieczeństwa seniorów na drodze czy też rozmaitych ofert na usługi i produkty, na które seniorzy decydują się pod wpływem chwili i przy niedostatecznej informacji. Bezpieczeństwo seniorów to temat […]

Teleopaska dla seniora

Żyjemy w kulturze, w której od niepamiętnych czasów należnym szacunkiem otacza się osoby starsze oraz panuje zwyczaj opieki nad ludźmi starszymi. W ostatnich latach gwałtownie przybywa osób starszych a osoby w sile wieku nie zawsze są w stanie zaopiekować się odpowiednio swoimi bliskimi, czy być z nimi 24 godziny na dobę. Pewnym rozwiązaniem tego dylematu […]