Teleopaska dla seniora

Żyjemy w kulturze, w której od niepamiętnych czasów należnym szacunkiem otacza się osoby starsze oraz panuje zwyczaj opieki nad ludźmi starszymi. W ostatnich latach gwałtownie przybywa osób starszych a osoby w sile wieku nie zawsze są w stanie zaopiekować się odpowiednio swoimi bliskimi, czy być z nimi 24 godziny na dobę. Pewnym rozwiązaniem tego dylematu są nowinki techniczne a takimi są teleopaski dla seniorów połączone z telopieką. Teleopaski w Polsce trafiły już do tysięcy osób, m.in. za pośrednictwem samorządów, szpitali, ośrodków zdrowia czy fundacji.

Jak to działa?
Osoba starsza nosi opaskę na ręce tak jak zegarek. Dzięki temu urządzenie monitoruje jego funkcje życiowe i stale wysyła zabezpieczone dane do centrum telemedycznego, gdzie są analizowane. Gdy opaska wykryje np. upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS, zostaje wyzwolony alarm i powiadomione zostaje telecentrum. Wykorzystując funkcję komunikacji głosowej operator, którym jest ratownik medyczny „dzwoni” na opaskę i próbuje nawiązać kontakt z jej właścicielem celem zweryfikowania stanu zdrowia. W razie potrzeby powiadamia Zespół Ratownictwa Medycznego, opiekunów, bliskie osoby.

Jakie funkcje posiada telopaska?

Na rynku pojawia się coraz więcej firm proponujących teleopaski oraz telopiekę dla seniorów. Jest to rodzaj opieki, który ma na celu zdalne kontrolowanie zdrowia osoby starszej. Jest to możliwe dzięki wspomnianym teleopaską oraz dedykowanym do tego celu aplikacją na telefon, które na bieżąco kontrolują takie aspekty życia osoby starszej:

– regularny poglądowy pomiar tętna i saturacji – możliwość przesyłu na platformę informacji o przekroczeniu zadeklarowanych poglądowych poziomów tętna i saturacji oraz stały monitoring;

– jeden duży przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a – możliwość natychmiastowego powiadomienie o zagrożeniu życia, zdrowia i bezpieczeństwa;

– detektor upadku – możliwość automatycznej informacji o wykryciu upadku;

– lokalizacja GPS i aGPS użytkownika – identyfikacja obszaru przebywania w momencie naciśnięcia przycisku SOS lub upadku;

– personalny Asystent Głosowy – możliwość informowania użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski;

– przypomnienie o zażyciu leków – komunikat przypominający o konieczności zażycia leków;

– czujnik zdjęcia opaski – komunikat przesyłany w przypadku nienoszenia lub nieprawidłowego założenia opaski;

– łatwość posługiwania się opaską – maksymalnie jeden przycisk na urządzeniu.

W zależności od firmy produkującej teleopaski czy świadczącej teleopiekę, nieznacznie będą różnić się niektóre funkcje oraz aplikacje na telefon, ale cel jest ten sam, jak najlepsza opieka nad osobą starszą.

Jak wpływa na życie osoby starszej i jej rodziny teleopaska?

Daje poczucie bezpieczeństwa dla użytkownika opaski i jego rodziny dzięki stałemu monitorowaniu użytkownika przez opiekuna. Umożliwia aktywny tryb życia użytkownika opaski bez obawy o swoje zdrowie. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia otrzymujemy natychmiastową i profesjonalną pomoc ratowników telecentrum. Ułatwia dostęp do personelu medycznego – wystarczy jedno kliknięcie, aby połączyć się z ratownikiem. Jest wsparciem opiekunów w opiece nad bliskimi.

Szybko zmieniający się świat a co za tym idzie rozwój technologiczny daje coraz większe możliwości profesjonalnej i dostosowanej do potrzeb danej osoby możliwości opieki. Oczywiście jeszcze bardzo wiele w tym względzie jest do zrobienia w Polsce. Musimy jednak pamiętać, że najlepsze i najdoskonalsze systemy nie dadzą tego, co może dać obecność i troska drugiej osoby.

Polecamy…

Jednym z liderów rynku teleopieki w naszym kraju jest SIDLY CARE – opaskasidly.pl. Założycielka firmy przyznała, że nigdy nie planowała, iż w przyszłości będzie prowadzić działalność na rynku teleopieki. Jednak jej doświadczenie życiowe (demencja u babci), z jakim musiała zetknąć się kilka lat temu sprawiło, że tak się właśnie stało. Jak przypomina biuro prasowe Firmy Sidly „nasi ratownicy są z wykształcenia ratownikami medycznymi, którzy na co dzień dyżurują również w zespołach ratownictwa medycznego, Straży Pożarnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz grupach poszukiwawczo-ratowniczych. Nie posiadamy uprawnień służb państwowych (jak operator 112) a jedynie wspieramy proces zapewnienia bezpieczeństwa seniorom”.  Firma współpracuje z samorządami lokalnymi, fundacjami, domami opieki, oraz realizuje usługi w zakresie teleopieki i telemonitoringu dla klientów indywidualnych.

Przeczytaj również