Fundacja Servire Homini.
Dowiedz się więcej o naszej działalności.

Fundacja Servire homini powstała w Kleszczowie w 2010 roku jako organizacja pozarządowa podejmująca się działalności w sferze szerokopojętej NGO. Dzięki wsparciu wielu osób, oraz pomocy lokalnego samorządu, w 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wybudowanego i prowadzonego przez Fundację Domu św. Barbary. Nasz Dom, stał się przez te kilka lat funkcjonowania prawdziwym Domem dla wielu Seniorów, którzy znaleźli w nim schronienie i opiekę.

Podstawową misją Fundacji Servire homini jest troska o osoby w podeszłym wieku. Przez swoją działalność stworzyliśmy seniorom godne warunki życia oraz pomoc i opiekę w różnorakich życiowych i losowych trudnościach. Zadania realizowane przez Fundację to także organizowanie szeregu spotkań pobudzających i promujących aktywność w starszym wieku. W ciągu minionych lat prowadziliśmy szereg projektów rządowych i samorządowych, których podmiotem i punktem zainteresowania był Senior. Kolejny raz realizujemy rządowy projekt pt. Aktywni +, którego celem jest motywowanie i utrwalanie aktywnego stylu życia wśród seniorów oraz nawiązywanie nowych i owocnych znajomości wewnątrzpokoleniowych i międzypokoleniowych, tak aby życie, mimo sporej liczby przeżytych przez osoby w starszym wieku, nadal było pełne radości i ciekawych doświadczeń.

Nasza Fundacja to także kompetentna i doświadczona kadra, pełna pasji i zaangażowana, która w ramach niniejszej strony www.troskaoseniora.pl zamierza dzielić się swoimi wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą grupą, zainteresowanych podejmowaną problematyką Czytelników.

Pomysł założenia strony dla seniorów i ich opiekunów rozwijał się dłuższy czas i dopiero w 2021 roku doczekał się realizacji, jako element większej całości, za sprawą dofinansowanego przez Rząd, w ramach Aktywni +, projektu pn. Senior w centrum uwagi.

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy, zarówno Seniorzy jak i ich Rodziny oraz Opiekunowie znajdą na naszej stronie odrobinę niezbędnej wiedzy z zakresu zdrowia, duchowości i prawa oraz skorzystają z wystawionych przez nas rekomendacji dobrych i sprawdzonych produktów pielęgnacyjnych i zdrowotnych niezbędnych przy opiece nad osobą starszą oraz firm i organizacji, które w trosce o seniora chętnie pomogą.

Polecamy Czytelnikom naszą stronę. Wszystkim zainteresowanym opieką nad Seniorem w domu.

 

Redaktor Naczelny
Kazimiera Tarkowska