Problematyka prawna

Sprawdź nasze porady i artykuły z zakresu prawa.

Problematyka prawna

Wykluczenie cyfrowe seniorów

Wykluczenie cyfrowe seniorów jest problemem społecznym, który dotyka coraz większej liczby osób starszych na całym świecie. W erze cyfrowej, gdzie coraz więcej aspektów życia codziennego

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Tworzenie Społeczeństw Przyjaznych Seniorom

Zrównoważone planowanie przestrzenne to podejście do kształtowania otoczenia, które ma na celu zapewnienie równowagi między aspektami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. W kontekście starzejącego się społeczeństwa,

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Widmo rosnącej biedy wśród seniorów

Przez kilka ostatnich lat obserwujemy konsekwentne podnoszenie w Polsce minimalnego wynagrodzenia. Tendencja zwiększania najniższej możliwej płacy wynika z różnych czynników, takich jak wzrost kosztów życia,

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Testament i jego rola

Kiedy słyszymy o sytuacji, w której ktoś napisał testament, myślimy o szybkiej i nieuchronnej śmierci. Takie myślenie wręcz się narzuca i niełatwo zmieniać stereotypowe myślenie

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Świadomy i bezpieczny Senior

Co jakiś czas słyszymy w telewizji lub w radio, że senior lub seniorka zostali oszukani i stracili oszczędności całego swego życia. To tylko jeden z

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta – jak podaje Wikipedia to określenie powszechnie używane zarówno w polskim języku prawnym, jak i języku prawniczym. Podobnie jest również w innych krajach

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Nowe podejście w pomocy społecznej

W ostatnim czasie można usłyszeć w mediach różnorakie sygnały płynące z instytucji państwowych i samorządowych o potrzebie zmian w funkcjonowaniu i działaniu szeroko rozumianej pomocy

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, które wypłacane jest osobom sprawującym stałą pieczę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin. Kto i jak może się starać o

Czytaj więcej »
Problematyka prawna

Zgubiony dowód osobisty, co robić?

Zgubiony dowód osobisty to poważna sprawa, która może się przydarzyć każdemu. To niezwykle stresująca i kłopotliwa sytuacja, która może ograniczyć funkcjonowanie w różnych sferach życia.

Czytaj więcej »