Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, które wypłacane jest osobom sprawującym stałą pieczę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin.

Kto i jak może się starać o świadczenie?

Środki przysługują każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć z faktu sprawowanej opieki, także wtedy kiedy prowadzi gospodarstwo rolne. Do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie do lokalnego OPSu, okazanie decyzji zasiłkowej informującej o pobieraniu specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna i udokumentowanie stanu zdrowia podopiecznego na jeden z dwóch sposobów:

  • przedstawiając opinię orzekającą znaczny stopień niepełnosprawności;
  • okazując orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami do: stałej bądź długotrwałej opieki. Wsparcie w codziennych czynnościach ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania, egzystencji oraz konieczności uczestnictwa opiekuna w leczeniu, rehabilitacji czy nauce w przypadku niepełnosprawnych dzieci.

Przyznawane jest na czas nieokreślony.

Jego kwota co roku jest waloryzowana. Aktualnie wysokość zasiłku w 2021 roku wynosi 1971 zł. W przyszłym roku wysokość świadczenia wyniesie 2111 zł. Środki mają ustabilizować sytuację finansową opiekunów osób niepełnosprawnych i zapewnić im godne życie. Zależnie od sytuacji, o świadczenie mogą ubiegać się:

członkowie najbliższej rodziny (rodzice, dzieci), osoby w drugim stopniu pokrewieństwa (dziadkowie, babcie, wnukowie), opiekunowie prawni, rodziny zastępcze.

Zapowiedź trudności.

Złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne jest procesem, który może trwać nawet kilka miesięcy. Powszechnie stosowaną przez urzędy praktyką (ponad 90% przypadków) jest odrzucanie wniosku w pierwszym podejściu. Przyznanie zasiłku dopiero na etapie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Wynika to z zapisów ustawowych, które po stwierdzeniu niekonstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny w 2018 roku nie zostały przez ustawodawcę naprawione. Niektóre urzędy przyjmują w całości wyrok Trybunału Konstytucyjnego i stosują go bezpośrednio.

Najtrudniej uzyskać świadczenie pielęgnacyjne opiekunom osób dorosłych których niepełnosprawność powstała po ukończeniu 25 roku życia. Dzięki skomplikowanym procedurom odwoławczym i wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego spora część opiekunów, wnioskujących o przyznanie środki jest w stanie je wywalczyć.

Kto może pomóc?

Warto skorzystać z pomocy z zawodowych pełnomocników. Już na samym początku proces administracyjny o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych przerasta możliwości opiekunów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy prawnika i własnej duuuużej cierpliwości możesz zwiększyć swoje szanse na wypłatę niezbędnych środków do życia.

Trzeba jeszcze dodać, że o omawiane świadczenie mogą się starać wyłącznie osoby, które faktycznie zajmują się osobą niepełnosprawną i faktycznie sprawują kompleksową opiekę. Wszystkie inne przypadki nie spełniające wspomnianych wymagań zostaną odrzucone lub przyznane świadczenie zostanie, nawet po jakimś czasie, odebrane.

ks. Sławomir Bednarski

Przeczytaj również

FAWORKI

Faworki zwane również chrustem to przysmak, który od wielu pokoleń