Koperta, która może uratować życie

„Ludzie listy piszą…” śpiewali przed laty Skaldowie a my dziś chcemy napisać o
wyjątkowym liście a właściwie kopercie, która może uratować życie. Wokół nas coraz więcej
osób starszych, często chorych i samotnych, bez bliskich. W odpowiedzi m. in na wyzwania
związane ze starością pojawiła się idea „Koperty życia”.

Czym jest Koperta życia?

„Koperta życia” to przede wszystkim karta, na której zapisane są podstawowe i
aktualne informacje dotyczące domownika: dane osobowe, pesel, grupa krwi, przebyte
choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w
nagłych sytuacjach. Wypełnioną kartę informacyjną wkładamy do specjalnie oznaczonej
koperty

Do kogo jest skierowana?

Przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych,
niepełnosprawnych. O kopercie wiedzą ratownicy medyczni, którzy są wzywani w sytuacji
zagrożenia życia czy zdrowia. W razie interwencji w bardzo szybki sposób są w stanie
dowiedzieć się na, co dana osoba choruje, jakie leki przyjmuje albo na co jest uczulona.

Gdzie ją umieszczamy?

„Koperta życia” umieszczana jest w lodówce, bo lodówka to takie urządzenie, które w
zasadzie jest w każdym domu a jednocześnie jest to miejsce łatwo dostępne dla ratowników
medycznych.

Z czego składa się taki pakiet?

Koperta życia” składa się z karty zdrowia, którą umieszcza się w foliowym
zabezpieczeniu oraz naklejki na lodówkę, która jest informacją, że tu znajduje się „Koperta
życia.”

A co z bezpieczeństwem naszych danych i ważnością karty?

„Koperta życia” jest informacją przeznaczoną wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia.
Pod żadnym względem nie powinno się udostępniać kopert i danych w nich zawartych
osobom postronnym. Karta zdrowia umieszczona w kopercie życia jest ważna rok, po roku
trzeba zaktualizować informacje o naszym zdrowiu.
Sama idea „Koperty życia” jest godna uwagi i polecenia. Jest to kolejna akcja, która kieruje nas ku osobom starszym i samotnym, tak aby nie byli pozostawieni samym sobie.
Sama akcja może być też wezwaniem do odnowienia wzajemnych relacji międzyludzkich, do
troski o drugiego człowieka, do wzajemnej solidarności.

Postscriptum

Więcej informacji o „Kopercie życia” oraz sposobie jej wypełnienia i pobrania można znaleźć
na oficjalnej stronie opisanej przez nas akcji – www.kopertazycia.pl.

Film instruktażowy ze strony www.kopertazycia.pl

Paweł Dzierzkowski

Przeczytaj również